Awards/Scholarships

 

2018 Anna Whitlocks Stiftelse

2018 Gunvor och Josef Anérs Stiftelse,

2018 Helge Ax:sons Stiftelse

2018 Kempe-Carlgrenska Fonden

2018 Uppfostringsfonderna

2017 Marthe Uzander och Lars Nyhléns stiftelse

2017 Gunvor och Josef Anérs Stiftelse

2017 Gålöstiftelsen

2017 Anders Sandrews Stiftelse

2017 Helge Ax:sons Stiftelse

2017 Kempe-Carlgrenska Fonden

2017 Kungliga Musikaliska Akademien Lokalt Stipendium

2017 Gunnar Ekdahls Stipendium

2017 Uppfostringsfonderna

2017 Gustaf Söderbergs stiftelse

2017 Royal Academy of Music Entrance Scholarship

2016 Kungliga Musikhögskolans Lokala stipendium

2016 Kungliga Musikaliska Akademien Lokalt Stipendium

 
 
© Feruza Afewerki

© Feruza Afewerki